Medlemskapsformer

Fullvärdig aktiv medlem

Aktiva medlemmar är medlemmar med obegränsad spelrätt.

Vardagsmedlem

Under vårsäsongen t.o.m. vecka 25 och under höstsäsongen fr.o.m. vecka 34 har vardagsmedlem rätt att spela vardagar utan tidsbegränsning samt lör-, sön- och helgdagar efter kl. 14:00. Vid spel t.o.m. kl. 14:00 på lör-, sön- och helgdagar under nämnda period betalar vardagsmedlem full greenfee (eller berättigad rabatterad greenfee). Full greenfee gäller även alla dagar och tider under perioden vecka 26 -33. Årsgreenfee kan köpas för 6450 kronor (vänligen kontakta kansliet).

Greenfeemedlem

Greenfeemedlem äger rätt att spela alla dagar mot halv greenfee alternativt årsgreenfee (8000 kr). Greenfeemedlem bokar starttid enligt samma regler som andra greenfeegäster.

9-hålsmedlem

Medlemskapet ger möjligheter till en 9-hålsrunda per dag. För spel utöver de 9 hålen erläggs halv greenfee. 9-hålsmedlemskap medger inte rabatt till medföljande gäster, familjemedlemmar eller andra rabatter. Medlemsformen erbjuds inte längre enligt årsmötets beslut den 30 november 2015.

Passiv medlem

Har ingen spel –eller bokningsrätt.