Nya Tidbokningsregler 2019

Klubbens tidbokningssystem täcker alla tider mellan 06.00 – 17.51 på båda klubbens banor. Undantaget lördagar, söndagar och helgdagar på bollränna tillämpas från och med kl. 16.00. Övriga tider gäller bollränna.

Bokning av starttid

Tre alternativa kanaler för att boka tider finns:

  • Internet - För bokning via internet gäller det att gå via www.golf.se eller via klubbens egen hemsida www.hgk.se till "Min golf". Efter inloggning gå till "Boka starttider". Testa gärna denna möjlighet någon gång – vid minsta problem eller eventuella frågor kring bokningar via internet hänvisar vi till receptionen på 176800 eller kansliet på 176801.
  • Terminalen som är belägen i foajén.
  • Receptionen telefon                035-17 68 00

Regler för bokning – aktiva medlemmar

Förbokning – varje medlem får ha 4 speltider förbokade på Norra banan och 4 speltider förbokade på Södra banan hur långt i förväg man själv önskar. Så snart man spelat sin först inbokade tid kan ny förbokning göras. Dessa tider kan bokas genom att man anger golf-id på samtliga som ska spela. Vill du boka två-boll anger du två golf-id, treboll anger du tre golf-id och fyrboll anger du fyra golfid.

Vardagsmedlemmar kan endast boka starttider enligt dessa regler under de perioder som de innehar spelrättighet.

Medlem kan boka ytterligare starttid två dagar innan spel.

Spontantider

Dessa tider släpps från kl. 07.00 för både medlemmar och gäster via receptionen, Min Golf och telefon.

Spontantider – följande tider kan endast bokas samma dag via receptionen eller telefon: Norra banan .51 (första tid 09.51) och Södra banan .51 (första tid 09.51). Mellan 07:00 och 09:00 erbjuds inga spontantider. Samtliga spontantider släpps kl. 07:00 valfri spontantid kan då bokas. Man får endast boka en (1) tid per spelare. Dessa tider är öppna för såväl medlemmar som gäster men vid köbildning har medlem företräde.

Bollränna – gäller då bokade starttider ej tillämpas. En spelare får lägga högst två bollar i rännan.

Bollar som ej utnyttjas skall droppas på marken.

Övrigt

Hcp krav – medlemmar

För medlemmar gäller 36+ (Genomgången grundutbildning samt godkänt uppspel).

Avbokning

Skall ske snarast men dock senast kl. 17:00 dagen innan spel antingen via telefonnummer 176817 eller via "Min golf". För sen avbokning eller medvetet utnyttjande av systemet kommer att beivras om ingen godtagbar förklaring kan ges. "Rätt person" måste finnas med i bollen eller i spelpartiet. Detta innebär att man ej har rätt att boka starttider på Norra och Södra banan under samma tidsperiod då man omöjligt kan finnas på två ställen samtidigt. Stickprovskontroller kommer att genomföras under säsongen. Eventuella upptäckter av missbruk kommer att behandlas av styrelsen.

Företagsgolf

Preliminära startförbud är inlagda i bokningschemat. Definitiva startförbud uppdateras efter lottning och kommer att synas i bokningschemat som finns i receptionen samt på "Min golf".

Anmälan skall ske i receptionen

Anmälan om spelpartiets ankomst till klubben ska ske senast 15 minuter före start. Greenfeegäster skall anmäla sin ankomst senast 30 minuter före start. I annat fall lämnas tiden till köande enligt en "stand-by"-lista som receptionen upprättar.

Receptionen har rätt att utöka 2- eller 3-bollar till 3- eller 4-bollar. Vid lugna perioder skall medlemmar ges möjligheten till spel i 2-boll eller 3-boll om så önskas.

På Halmstad Golfklubb gäller softspikes.